Co možná nevíte o životě našich předků?
1) Co je to strdí?
2) Jakou délkovou jednotku označovala dlaň?
3) Proč má město Plzeň ve znaku velblouda?
4) Co je kadlub?
5) Z čeho se ve 14. století připravovaly knedlíky?
6) Co oznamovalo klekání?