Ceník služeb:

 

 Výpůjční lhůta je 31 dní.

 

 

Výpůjční lhůtu lze prodloužit až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. 

 

 

 Poplatky za upomínky:              

 

 

  1. upomínka (po 61 dnech)                 5,-

   2. upomínka (po 92 dnech)               20,-

   3. upomínka (po 122 dnech)              30,-

   4. upomínka (po 153 dnech)              40,-