Zábavný kvíz pro milovníky knih: Jak dobře znáte literaturu?
1) Kde najdeme rodiště Williama Shakespeara?
2) Kdo napsal dílo s názvem Bídníci?
3) Co z níže uvedených děl nenapsal Alois Jirásek?
4) Kdo je autorem díla Gargantua a Pantagruel?
5) Dílo Paní Bovaryová napsal:
6) Kde můžete spatřit balkón, pod kterým se Romeo vyznával z lásky Julii?
7) Jak se jmenoval nejznámější římský řečník?
8) Kdo je autorem knihy Sněhulák?
9) Autorem knih o Cormoranu Strikovi je
10) Která česká autorka byla zavražděna svým manželem?